Functiebeschrijving jeugdcoördinator KEWS Schoonbeek-Beverst

Kader:
KEWS Schoonbeek-Beverst is een club in volle groei die binnenkort, in de lente van 2019, kan beschikken over een nieuw sportcomplex.
Onze jeugdwerking werd in het najaar 2018 bekroond door Double Pass met een 1 ster kwaliteitslabel op het gewestelijke niveau.
Momenteel brengt onze club 20 jeugdteams in competitie (U6-U17).
Onze club tracht een kwaliteitsvolle vorming aan te bieden, waar plezier en opleiding boven resultaat staan en waar we, als familieclub, de sociale binding behouden naar ouders en supporters toe.

Verwachtingen:
De werkzaamheden van de jeugdcoördinator liggen op het voetbaltechnische vlak.

De Jeugdcoördinator adviseert de clubtrainers, organiseert wedstrijden en trainingen en is lid van het jeugdbestuur.
Hij/zij weet hoe je jeugdspelers kunt leren voetballen en heeft inzicht hoe je vrijwillig kader werft, opleidt, begeleidt en behoudt.
Hij/zij geeft in grote lijnen aan op welke leeftijd bepaalde trainingen gegeven kunnen worden.
Hij/zij heeft reeds ervaring als jeugdcoördinator bij verschillende leeftijdsgroepen.
Hij/zij heeft tevens de medewerking van een 2e coördinator onderbouw.
Hij/zij heeft bij voorkeur een UEFA-B (=trainer B) diploma.

De rode draad is het jeugdplan van KEWS Schoonbeek-Beverst samen met het opleidingsplan van de KBVB en Voetbal Vlaanderen.

Takenpakket:
- Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele jeugdafdeling op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.
- Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met het jeugdbestuur.
- Het jeugdbestuur en hoofdbestuur stimuleren om een actief jeugdbeleid te voeren.
- Zorgt voor regelmatig overleg tussen de elftallen - teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid.
- Het bewaken van het jeugdplan van KEWS Schoonbeek-Beverst.
- Werving nieuw kader (trainers) en indeling/begeleiding van bestaand kader i.s.m. het jeugdbestuur.
- Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen.
- Het bezoeken en evalueren van trainingen en wedstrijden van alle jeugdteams.(20 teams in 2018-2019)
- Afspraken maken over de doorstroming van spelers/indeling nieuwe teams met jeugdbestuur en trainers.
- De jeugdwerking voorbereiden naar een provinciaal label/niveau/competitie ism het jeugdbestuur.

Onder de verantwoordelijkheid van de jeugdcoördinator valt mede het aanvullen van het jeugdplan KEWS Schoonbeek-Beverst (leerplan) met oefenstof voor de verschillende leeftijdsgroepen waar de jeugdtrainers desgewenst uit kunnen putten om invulling te kunnen geven aan de uitvoering van het technisch jeugdbeleid zoals beschreven in het jeugdplan (leerplan).

Uitgangspunten:
Een optimale ontwikkeling van ieders voetbalkwaliteiten in een voor iedereen plezierig klimaat.
De eigen inbreng en mening van trainers is zeer belangrijk. De jeugdcoördinator kun je zien als een schil omheen de opleiding waarin elke trainer zichzelf kan ontwikkelen.

    Jeugdbeleidsplan

 

Heeft u interesse om deze uitdagende en verantwoordelijke functie op te nemen binnen onze club?

Wilt u, samen met ons, een volgende stap zetten met onze jeugdwerking?

Maak uzelf dan kenbaar via jeugd@kewsschoonbeekbeverst.be

en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.